Політика конфіденційності

 Власник Інтернет-сайту knyhorob.com (далі - Сайту), у від особи Адміністрації Сайту (далі - Отримуюча сторона), бере на себе зобов'язання щодо захисту конфіденційної інформації та персональних даних Замовників та Виконавців (далі - Передаюча сторона).

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

 

Передаюча сторона - Замовники та Виконавці, які володіють конфіденційною інформацією та персональними даними, які передаються Адміністрації Сайту при реєстрації та використанні Сервісу.

 

Отримуюча сторона - Адміністрація, яка отримує конфіденційну інформацію та персональні дані при наданні послуг Замовникам та Виконавцям.

 

Конфіденційна інформація - не є загальнодоступною інформацією, яка розголошується Передаючою стороною Отримуючій стороні. Така інформація може позначатися як «конфіденційна», але може не мати такої позначки, проте змістом своїм повинна бути сприйнята як конфіденційна.

 

Конфіденційною є зокрема, але не виключно:

 

інформація про рівень технічного розвитку Передаючої сторони, а також успішні технічні рішення та перспективи удосконалення в даній галузі;

відомості про маркетингову чи рекламну політику Передаючої сторони щодо просування своїх товарів, робіт та послуг;

інформація про комерційну політику або бізнес-плани, включаючи інформацію про існуючі або перспективні проекти та контрагентів;

інформація, одержана від третіх осіб, стосовно яких Передавальна сторона має зобов'язання щодо збереження конфіденційної інформації.

Не є конфіденційною інформація, незалежно від того, як вона позначена, яка:

 

є загальнодоступною, володіння та розголошення якої не може призвести до порушення прав та законних інтересів Передавальної сторони;

стала відомою Отримувальній стороні до реєстрації Передавальною стороною облікового запису на Сайті;

представлена Передавальною стороною з письмовим вказівкою про те, що вона не є конфіденційною;

стосується відомостей про факт використання Сервісу Передавальною стороною.

Персональні дані - це відомості або сукупність відомостей про Передавальну сторону, за допомогою яких така Сторона може бути ідентифікована.

 

Категоріями Персональних даних Сторін в рамках наданого Сервісу є:

 

прізвище, ім'я, по батькові;

адреса електронної пошти;

дата народження;

місце проживання;

номер телефону;

а також інші дані, за допомогою яких можна ідентифікувати їх власника.

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Метою отримання та обробки конфіденційної інформації та персональних даних є:

 

надання Передаючій стороні доступу до можливостей Сервісу, інформації та матеріалів, розміщених на Сайті;

організація комунікації між Сторонами;

забезпечення успішної реалізації предмету Договору на виконання робіт/надання послуг, укладеного Замовниками та Виконавцями з використанням Сервісу.

 

 

2. ПОВІДОМЛЕННЯ

 

2.1 Відвідувачі Сайту, які не реєструють обліковий запис, повідомлені та згодні з тим, що Отримуюча сторона має право збирати певну інформацію про таких відвідувачів, зокрема URL та IP-адреси тощо, які були переглянуті під час відвідування. Ця інформація використовується виключно для внутрішніх цілей та служить для поліпшення роботи Сервісу.

 

2.2 Отримуюча сторона обробляє лише ту конфіденційну інформацію та персональні дані, які необхідні для забезпечення якості наданих послуг та не використовує таку інформацію для інших цілей без згоди Передаючої сторони.

 

2.3 Отримуюча сторона зберігає конфіденційну інформацію та персональні дані до тих пір, поки це необхідно для обговорених цілей відповідно до чинного законодавства.

 

2.4 Передаючій стороні надається безперешкодний доступ до належної їй конфіденційної інформації та персональних даних.

 

2.5 Отримуюча сторона не передає конфіденційну інформацію та персональні дані Передаючої сторони третім особам без згоди власників такої інформації, за винятком випадків, прямо передбачених законом.

 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ

 

3.1 Передаюча сторона зобов'язується надавати лише достовірну та повну інформацію.

 

3.2 Отримуюча сторона зобов'язується:

використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані виключно для забезпечення працездатності Сервісу та реалізації предмету Договору на виконання робіт/надання послуг з використанням Сервісу «Безпечна угода»;

не розголошувати конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених законом;

не використовувати конфіденційну інформацію та персональні дані в інтересах, які суперечать цілям, зазначеним у п. 1.1 Політики конфіденційності;

максимально обмежити кількість працівників та інших осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та персональних даних, забезпечивши при цьому отримання від них письмових зобов'язань про нерозголошення та невикористання в своїх або чужих інтересах конфіденційної інформації та персональних даних Передаючої сторони;

негайно повідомляти Передаючу сторону про виявлені факти несанкціонованого використання або розкриття конфіденційної інформації та персональних даних, вживаючи всіх необхідних заходів для запобігання подальшого несанкціонованого використання або розкриття такої інформації;

згідно з вимогою Передаючої сторони, знищити отриману конфіденційну інформацію та персональні дані.

 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1 База Користувачів Сайту формується Адміністрацією виключно для внутрішнього використання. Адміністрація приймає необхідні заходи програмного та технічного характеру для її захисту, але не несе відповідальності у разі, якщо Бази Користувачів стали доступні третім особам через здійснення протиправних дій.

4.2 При видаленні облікового запису Передаючої сторони, персональні дані такої сторони негайно видаляються, якщо Передаюча сторона раніше не була спіймана на шахрайстві на Сайті та звернулася з відповідним запитом до Отримуючої сторони по електронній пошті: info@knyhorob.com.

 

4.3 Щоб отримати доступ до інформації, задати питання щодо нашої політики конфіденційності або подати скаргу, зв'яжіться з нами по електронній пошті: info@knyhorob.com.

 

Догори